Kancelaria


Komornik Łódź Widzew – skontaktuj się z nami już dziś

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, wykonującym czynności egzekucyjne w sposób, który ustalają przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. Jako komornik do każdego wierzyciela i dłużnika podchodzę indywidualnie, co pozwala na szybkie rozpoznanie sprawy i prawidłowe rozpoznanie wniosku we wskazanym zakresie. Wraz z zespołem Kancelarii dokładam wszelkich starań, by profesjonalnie realizować każdy wniosek zapewniając kompleksową obsługę w toku prowadzonej egzekucji. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sprawę i uzyskać fachową pomoc.

Praca komornika

Kanceleria Komornicza Jacka Lewandowskiego w Łodzi zajmuje się szerokim zakresem spraw. Razem z zespołem wykonuję orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, w tym prowadzę licytację nieruchomości w Łodzi (Łódź-Widzew, Łódź-Górna, Brójce, Andrespol, Nowosolna). Ponadto wykonuję orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia niepieniężne (eksmisje, wprowadzenie w posiadanie). W Kancelarii możecie Państwo również sporządzić spis inwentarza po osobie zmarłej, jak również zlecić sporządzenie protokołu stanu faktycznego. 

Nasze działania obejmują:

Postępowanie w ramach którego komornik sądowy podejmuje działania mające na celu odzyskanie pieniędzy należnych wierzycielowi od dłużnika. Procedura egzekucji jest stosowana w przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje dobrowolnie orzeczenia sądowego.

Postępowanie w którym komornik podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń wierzyciela. Procedura zabezpieczenia stosowana jest w sytuacjach, gdy istnieje obawa, że dłużnik może uniemożliwić lub utrudnić spłatę swojego zobowiązania w przyszłości.

Postępowanie polegające na doręczeniu dokumentów lub pism sądowych stronie procesu sądowego. Podejmowane czynności umożliwiają stronom zapoznanie się z treścią dokumentów oraz terminowe wykonanie związanych z nimi czynności.

Egzekucja alimentów jest podejmowana, gdy zobowiązany nie wykonuje dobrowolnie swojego obowiązku łożenia na dziecko lub osobę uprawnioną do alimentów. 

Postępowanie mające na celu przymusowe usunięcie osoby lub osób z zajmowanej nieruchomości. Głównym powodem eksmisji jest zwykle naruszenie umowy najmu, brak regulowania czynszu lub innych powiązanych zobowiązań finansowych.

Czynność polegająca na szczegółowym i systematycznym sporządzeniu spisu wszystkich przedmiotów, majątkowych lub materialnych, znajdujących się w określonym miejscu lub przynależących do określonej osoby. Spis inwentarza ma na celu udokumentowanie stanu posiadania, weryfikację istniejącego majątku oraz zapewnienie klarowności i przejrzystości w przypadku ewentualnych sporów lub sytuacji prawnych (na przykład zadłużenia spadkodawcy).

Dokument, w którym opisuje się aktualny stan i warunki dotyczące określonego miejsca, obiektu lub sytuacji. Protokoły stanu faktycznego mają na celu uwierzytelnienie istniejących faktów, zdarzeń czy warunków w określonym momencie i mogą być stosowane w różnych kontekstach prawnych, administracyjnych lub biznesowych.

Obszar działania

Nasza kancelaria świadczy usługi na terenie Łodzi oraz pobliskich miejscowości. Komornik Jacek Lewandowski posiada dogłębną znajomość lokalnego rynku oraz obowiązujących przepisów, co umożliwia mu skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych w naszym regionie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy komorniczej, jesteśmy gotowi służyć Ci wsparciem.

Lokalizacja kancelarii

Kancelaria zlokalizowana jest w narożnym lokalu użytkowym na ulicy Złotej 9, na skrzyżowaniu z ulicą Wysoką. Wyróżnia się na ulicy za sprawą żółto-pomarańczowej elewacji.

zdjęcie przedstawiające lokal kancelarii