Zacznij spłacać swoje zadłużenie


Spłata zadłużenia

Komornik sądowy ma prawo zająć rachunek bankowy dłużnika, a także jego wypłatę i świadczenia. Można uniknąć takiej sytuacji składając wniosek do wierzyciela o spłacanie ratalne zadłużenia. Dłużnik ma możliwość zaproponowania wysokości i terminu składania rat. Zapraszamy do składania wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty za pomocą formularza poniżej.

porozumienie w spłacie zadłużenia

Wniosek o rozłożenie na raty

złotych: 1