Do zainicjowania postępowania egzekucyjnego niezbędne jest złożenie przez wierzyciela wniosku o jego wszczęcie. Poniżej wszelkie wnioski konieczne do sprawnego wykonania egzekucji lub zabezpieczenia.

     

wniosek o wszczęcie egzekucji – formularz

 

wnioski według rodzaju egzekucji:

 1. Wniosek o egzekucję należności pieniężnych
 2. Wniosek o egzekucję należności niepieniężnych
 3. Wniosek o egzekucję należności pracowniczych

 

wnioski w postępowaniach alimentacyjnych:

 1. Wniosek o egzekucję alimentów
 2. Wniosek o podwyższenie alimentów
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia do FA

 

inne wnioski:

 1. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 2. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
 3. Wniosek o doręczenie korespondencji
 4. Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
 5. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego

 

formularz skargi na komornika sądowego