Licytacja elektroniczna


Czym jest licytacja elektroniczna ?

System licytacji elektronicznej ma zatem za zadanie obsługiwać licytacje do sprzedaży ruchomości, nieruchomości, wierzytelności lub praw w drodze licytacji publicznej. Jest on prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą pod adresem: www.e-licytacje.komornik.pl.

elic

Przebieg postępowania

Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze e-licytacji składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Zatem taka sprzedaż nie nastąpi z urzędu. W praktyce licytacja elektroniczna rozpoczyna się i kończy z chwilą określoną w obwieszczeniu. Licytacja trwa minimum siedem dni a warunkiem udziału w niej jest wpłata wadium. Przed przystąpieniem do licytacji  warto zapoznać się z jej regulaminem.

Jakie daje korzyści?

W dobie powszechnego dostępu do internetu licytacja elektroniczna jest przede wszystkim udogodnieniem dla potencjalnych nabywców. Mogą oni w wygodny sposób brać udział w licytacji – za pośrednictwem swojego komputera lub telefonu. W takim wypadku nie stanowi problemu dla licytantów kwestia odległości, którą muszą pokonać celem wzięcia udziału w licytacji. Ponadto, w ten sposób potencjalni nabywcy mogą brać udział w kilku licytacjach jednocześnie co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej formy przewidzianej w przepisach. W rezultacie przeprowadzenie licytacji w formie elektronicznej jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich stron postępowania z uwagi na fakt, że pozwala na uzyskanie wyższych cen sprzedaży ruchomości lub nieruchomości.

Czy licytacje elektroniczne są popularne?

Faktem jest, że jest to nowa instytucja w kpc. Jednakże, nabiera ona coraz większej popularności wśród Wierzycieli. Dość powiedzieć, że okresie pandemii Covid-19 i ograniczeń związanych z możliwością zgromadzeń ta forma sprzedaży majątku Dłużnika była pożądaną alternatywą. Warto wspomnieć, że bardzo szeroki jest również zakres sprzedawanych przez komorników sądowych ruchomości przez samochody, maszyny, a nawet zwierzęta. Osobiście miałem okoliczność przeprowadzać licytację w formie elektronicznej stada koni. 

Aktualne licytacje są dostępne pod linkiem: https://lewandowskikomornik.pl/obwieszczenia/.