Site Loader

udział 30/128 w nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 883 m2

licytacja elektroniczna

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 01.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy  Przestrzenna 12, 93-432 Łódż, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Ld1m/00008377/3. […]

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa Kopcińskiego 56, Łódź, łódzkie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Krzysztof Szmajdzik położonej przy Dostojewskiego 14/44, 92-507 Łódź, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. […]

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa Kopcińskiego 56, Łódź, łódzkie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Aleksandra Grądziel B.o.b. Aleksandra Grądziel położonej przy Myśliwska 5/38, 93-519 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi […]

licytacja udziału 1/6 w odrębnej własności lokalu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa Kopcińskiego 56, Łódź, łódzkie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Dariusz Mielczarski położonej przy Dubois 88/2, 93-465 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg […]