Site Loader
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

16 marca @ 11:30 - 12:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Krzysztof Szmajdzik położonej przy Dostojewskiego 14/44, 92-507 Łódź, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BRAK KW.

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość o ile umożliwi to dłużnik w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopcińskiego 56, Łódź w terminie 7 dni przed licytacją oraz w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

Data:
16 marca
Godzina:
11:30 - 12:30
Witryna internetowa:
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/580667

Organizator

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
Telefon:
570 330 312
Adres e-mail:
lodz.lewandowski@komornik.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa
Kopcińskiego 56
Łódź, łódzkie 90-032 Poland
+ Google Map
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia