Licytacja nieruchomości

24 października @ 11:30 12:30

 

Dwudziestego czwartego października odbędzie się licytacja nieruchomości zlokalizowanej na ulicy Podgórnej 70. Przedmiotem licytacji jest mieszkanie o powierzchni 43,98m2 zlokalizowane na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wartość nieruchomości została oszacowana na 257 000 złotych, a cena wywoławcza na licytacji to 192 750 zł.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski Kancelaria Komornicza, Złota 9/U-1, Łódź,  90-023 Łódź tel. 570 330 312 / fax. Sygnatura: Km 1353/23  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2023 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Dorota Witkowska położonej przy ul. Podgórna 70/15, 93-272 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Ld1m/00205586/2. Suma oszacowania wynosi 257 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 750,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość o ile umożliwi to dłużnik w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopcińskiego 56, Łódź w terminie 7 dni przed licytacją oraz w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Komornik Sądowy

Jacek Lewandowski

Szczegóły

Data:
24 października
Godzina:
11:30 – 12:30
Witryna internetowa:
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/597214

Organizator

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
Phone
570 330 312
Email
lodz.lewandowski@komornik.pl
Website
Zobacz witrynę: Organizator

  • Lubię liczby i ich analizę. Być może z tego powodu zostałem komornikiem sądowym. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i jego wpływu na egzekucję. Począwszy od 2020 roku […]


  • Celem wprowadzenia nowej ustawy o komornikach sądowych i nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w 2018 r. było wprowadzenie szeregu instytucji mających na celu ochronę dłużnika. Jednym z aspektów nowych założeń […]


  • Zdecydowana większość czynności komornika sądowego, które mają na celu ustalenie składników majątkowych Dłużnika polega uzyskaniu informacji z rozmaitych instytucji. Podstawą prawną do podjęcia takich czynności jest art. 761 kodeksu postępowania […]