Jak wybrać komornika?

Niejednokrotnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego w sądzie wierzyciel zastanawia się któremu komornikowi sądowemu powierzyć egzekucję. Ta decyzja może być zaważyć o skutecznej egzekucji dochodzonego roszczenia. Dokonując powyższego wyboru należy wziąć pod rozwagę kilka istotnych czynników:

Właściwość terytorialna

Komornicy sądowi są powołani przy sądach rejonowych. W największym skrócie obszar właściwości sądu rejonowego będzie odpowiadał właściwości komornika sądowego. Wierzyciel może sprawdzić ten fakt korzystając chociażby z ogólnodostępnych platform jak https://wi.lex.pl/govsearch/ lub posiłkując się danymi ze stron internetowych sądów lub komorników. Wysłanie wniosku do komornika właściwego miejscowo jest o tyle istotne, że zwiększa szansę na skuteczną egzekucję w przypadku tzw. zbiegów – sytuacji w której kilka organów egzekucyjnych prowadzi odrębne postępowania.  Ponadto komornik właściwy miejscowo będzie mógł prowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika. Jest również bardziej prawdopodobne, że przeprowadzi czynności egzekucyjne w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Kontakt z komornikiem

Zanim wyślesz wniosek do organu egzekucyjnego zadzwoń do komornika. Sprawdzisz, czy kancelaria której chcesz powierzyć swoją sprawę zapewnia dobrą komunikację. Możesz również skontaktować się za pośrednictwem emaila – zweryfikujesz czy ktokolwiek Ci odpowie. Ponadto wielu komorników korzysta z platform komunikacji z wierzycielem takich jak https://www.komornik-online.eu/ – uzyskując do nich dostęp możesz na bieżąco i online sprawdzić jakie bieżące działania podjął organ egzekucyjny w Twojej sprawie.

Czynności terenowe

Istotnym elementem każdego postępowania są czynności terenowe. Przepisy umożliwiają wierzycielom udział w czynnościach terenowych. Niekiedy ich wiedza o majątku dłużnika i wnioski składane w toku prowadzonych czynności pozwalają na skuteczną egzekucję. W rozmowie z komornikiem lub jego pracownikiem zapytaj się o taką możliwość.

Wniosek egzekucyjny

Bardzo ważne jest takie zredagowanie wniosku, żeby organ egzekucyjny od razu po wszczęciu postępowania posiadał możliwie największą wiedzę o majątku dłużnika. Jeżeli dłużnik był Twoim kontrahentem, lub jest to Twój były mąż albo Twoja była żona napisz we wniosku jakim jeździ samochodem, w jakich bankach ma rachunek bankowy lub wskaż czy jest właścicielem nieruchomości. Takie informacje pozwolą na szybsze ustalenie majątku dłużnika i jego zajęcie na poczet Twoich roszczeń. Jeżeli masz problem z samodzielnym sformułowaniem wniosku możesz skorzystać z gotowych wzorców jakie udostępnia większość kancelarii np. https://lewandowskikomornik.pl/wnioski/.

Na koniec pamiętaj, że o skuteczności postępowania decyduje nie tylko wybrany komornik ale przede wszystkim to czy dłużnik posiada majątek, którym może zaspokoić Twoje roszczenie.
  • Lubię liczby i ich analizę. Być może z tego powodu zostałem komornikiem sądowym. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i jego wpływu na egzekucję. Począwszy od 2020 roku […]


  • Celem wprowadzenia nowej ustawy o komornikach sądowych i nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w 2018 r. było wprowadzenie szeregu instytucji mających na celu ochronę dłużnika. Jednym z aspektów nowych założeń […]


  • Zdecydowana większość czynności komornika sądowego, które mają na celu ustalenie składników majątkowych Dłużnika polega uzyskaniu informacji z rozmaitych instytucji. Podstawą prawną do podjęcia takich czynności jest art. 761 kodeksu postępowania […]