Jak wybrać komornika?

Niejednokrotnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego w sądzie wierzyciel zastanawia się któremu komornikowi sądowemu powierzyć egzekucję.…