III CZP 36/22 – Niecelowość egzekucji, a śmierć Dłużnika

III CZP 36/22 – Niecelowość egzekucji, a śmierć Dłużnika

W dniu 27.01.2022 Sąd Najwyższy przyjął uchwałę III CZP 36/22 zgodnie z którą:

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko
zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie
postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia
28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2036-22.pdf

WW uchwała SN wywołała duże poruszenie Wierzycieli z uwagi na całkowitą zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej i de facto przerzucenie na nich odpowiedzialności finansowej za złożenie wniosku egzekucyjnego.

W istocie z uwagi na brzmienie art. 30 ustawy o komornikach sądowych w niektórych przypadkach złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko Dłużnikowi, który zmarł przed wszczęciem egzekucji będzie wiązało się z poniesieniem przez Wierzyciela bardzo wysokich kosztów egzekucji.

Stanowisko przyjęte przez Sąd Najwyższy jest poddane dużej krytyce ze strony Wierzycieli:

https://i-rs.pl/niecelowe-wszczecie-egzekucji/

http://www.adwokat-swiader.pl/smierc-dluznika-a-oczywiscie-niecelowe-wszczecie-postepowania-upadlosciowego/

Z uwagi na powyższe dla Wierzyciela bardzo istotne staje się ustalenie, czy na moment złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji Dłużnik żyje. Ta na pozór prosta czynność jest jednak w istocie bardzo problematyczna.  Oczywistym wydaje się możliwość weryfikacji zgonu Dłużników prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisów w CEIDG. Natomiast w przypadku osób fizycznych takiej działalności nie prowadzących pozostaje wyłączenie weryfikacja w oparciu o biura ewidencji ludności.

Wydaje się, że ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego jest wielce niekorzystne dla Wierzycieli . W  tym miejscu warto byłoby się zastanowić nad postawieniem postulatu de lege ferenda, czy na etapie złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nie byłoby zasadne, żeby Sąd weryfikował czy wobec Dłużnika prowadzenie postępowania egzekucyjnego jest dopuszczalne.
  • Lubię liczby i ich analizę. Być może z tego powodu zostałem komornikiem sądowym. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i jego wpływu na egzekucję. Począwszy od 2020 roku […]


  • Celem wprowadzenia nowej ustawy o komornikach sądowych i nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w 2018 r. było wprowadzenie szeregu instytucji mających na celu ochronę dłużnika. Jednym z aspektów nowych założeń […]


  • Zdecydowana większość czynności komornika sądowego, które mają na celu ustalenie składników majątkowych Dłużnika polega uzyskaniu informacji z rozmaitych instytucji. Podstawą prawną do podjęcia takich czynności jest art. 761 kodeksu postępowania […]